Liste des fiches films d'animation du CDCC

Filter  Page 5 sur 5    Display  of 100
Nom en Chinois Nom en transcription Nom en Français Réalisateur Année de sortie
神 笔 Shen bi Le Pinceau magique JIN Xi 靳 夕 1955
拔萝卜 Ba luobo Arracher le navet QIAN Jiajun 钱 家骏 1957
有求必应 You qiu bi ying Toutes les prières seront exaucées HE Yumen, 何 玉门 1987
一棵大白菜 Yi ke da baicai Un gros chou YU Zhiguang 虞哲光 1961
一幅僮锦 Yi fu Zhuang jin Un brocart Zhuang QIAN Jiajun 钱家骏 1959
小鸭呷呷 Xiao ya Yaya Le Petit Canard Yaya YU Zheguang 虞哲光 1980
三毛流浪记 San Mao liulangji San Mao à Shanghai ZHANG Chaoqun 章超群 1958
三毛流浪记 San Mao liulang ji San Mao seul dans la vie XU Jingda (Ah Da) 阿达(徐景) 1984
墙 (献给母亲没) Qiang La Muraille (en hommage à ma mère) LU Shengzhang 路盛章 2006
南郭先生 Nan Guo xiansheng Le Sieur Nan Guo QIAN Jiaxing 钱家騂, WANG Borong 王柏荣 1981
兰花花 Lan Huahua Une nacelle de fleurs bleues LI Geng 李耕 1989
九色鹿 Jiu se lu Le Cerf aux neuf couleurs QIAN Jiajun 钱家骏, DAI Tielang 戴铁郎 1981
海力布 Hai Libu Hai Libu, l’Enfant qui parle avec les animaux HUANG Wei黄玮 1985
聪明的鸭子 Congming de yazi Des canards intelligen ts YU Zheguang 虞 哲光 1960
除夕的故事 Chuxi de gushi La Légende du Nouvel An QIAN Jiaxing 钱 家骍 1984
八百鞭子 Ba bai bianzi Huit cents coups de fouet GE Guiyun葛桂云, ZHOU Keqin周克勤 1980
骄傲的将军 Jiao'ao de jiangjun Le Général fanfaron TE Wei 特伟,Co-Réalisateur: LI Keruo 李 克弱 1956
大红花 Da hong hua La Fleur rouge WAN Laiming 万 籁鸣 1956
我知道 Wo zhidao Oui, je sais HE Yumen 何 玉门 1956
东郭先生 Dongguo xiansheng Maître Dong Guo YU Zheguang 虞 哲光, XU Bingduo 许 秉铎 1955